Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

LV

Briselē, 2012. gada 8. augustā

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/420/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, un Padomes Īstenošanas lēmumam 2012/424/KĀDP, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP

Padome 2012. gada 23. jūlijā pieņēma Padomes Lēmumu 2012/420/KĀDP 1 un Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/424/KĀDP 2.

Padomes Lēmums 2012/420/KĀDP stiprina ierobežojošo pasākumu piemērošanu attiecībā uz ieročiem un aprīkojumu iekšējām represijām, kas izklāstīti Lēmumā 2011/782/KĀDP, jo īpaši nosakot pienākumu saskaņā ar valstu tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskām tiesībām to jūras ostās un lidostās, kā arī to jūras teritorijā inspicēt visus kuģus un gaisa kuģus, kas dodas uz Sīriju, ja ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šādu kuģu un gaisa kuģu kravā ir aizliegtās preces.

Ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/424/KĀDP iekļauj papildu personas un vienības to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kā izklāstīts Lēmuma 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju I pielikumā.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija –, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika , Melnkalne , Islande  un Serbija , stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

Tās nodrošinās, lai to valsts politika atbilstu minētajam Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2012. gada 24. jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 196, 59. lpp.

2 :

Publicēts 2012. gada 24. jūlijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 196, 81. lpp.

:

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

:

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar