Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 8. elokuuta 2012

(OR. en)

13106/12

PRESSE 357

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston päätökseen 2012/420/ YUTP Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP muuttamisesta ja neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2012/424/YUTP neuvoston päätöksen 2011/782/YUTP täytäntöönpanosta

Neuvosto antoi 23. heinäkuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/420/YUTP1 ja neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2011/782/YUTP2.

Neuvoston päätöksellä 2012/420/YUTP tehostetaan päätöksessä 2011/782/YUTP säädettyjen kansallisiin tukahduttamistoimiin käytettäviä aseita ja tarvikkeita koskevien rajoittavien toimenpiteiden täytäntöönpanoa, erityisesti asettamalla jäsenvaltioille velvoite tarkastaa merisatamissaan ja lentoasemillaan sekä aluemerellään kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti kaikki Syyriaan lähtevät alukset ja ilma-alukset, jos on perusteltua syytä olettaa, että näiden alusten tai ilma-alusten rahti sisältää kiellettyjä tavaroita.

Neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä 2012/424/YUTP lisätään henkilöitä ja yhteisöjä Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP liitteessä olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on näiden neuvoston päätösten mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 24.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 196, s. 59.

2 :

Julkaistu 24.7.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä nro L 196, s. 81.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar