Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 17 iulie 2012

(OR. en)

12678/12

PRESSE 342

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2012/333/PESC a Consiliului de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei 2011/872/PESC

La 25 iunie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/333/PESC a Consiliului 1. Decizia Consiliului constă într-o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul măsurilor din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului.

Croația*, țară aderentă, Muntenegru* și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein, țară AELS membră a Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova și Georgia se aliniază deciziei sus-menționate.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu respectiva decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 26.6.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 165, p. 72.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.


Side Bar