Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. liepos 17 d.

(OR. en)

12678/12

PRESSE 342

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2012/333/BUSP, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas 2011/872/BUSP

2012 m. birželio 25 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2012/333/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu atnaujinamas asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu numatytos priemonės, sąrašas.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės Juodkalnija * ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija bei Bosnija ir Hercegovina ir Europos ekonominės erdvės nare esanti ELPA šalis Lichtenšteinas, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika ir Gruzija prisijungia prie šio sprendimo.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2012 m. birželio 26 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 165, p. 72.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija ir toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.


Side Bar