Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

Bruselj, 17 julij 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Izvedbenemu sklepu Sveta 2012/335/SZVP o izvajanju Sklepa Sveta 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji

Svet je 25. junija 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/335/SZVP1, s katerim je na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge I k Sklepu 2011/782/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Siriji uvrstil še dodatne osebe in subjekte.

Temu sklepu se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora* in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne z navedenim sklepom Sveta.

Evropska unija je s to zavezo seznanjena in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 26. junija 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 165, str. 80.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar