Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 17 iulie 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia de punere în aplicare 2012/335/PESC a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/782/PESC a Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Siriei

La 25 iunie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/335/PESC a Consiliului 1. Decizia Consiliului include noi persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa I la Decizia 2011/782/PESC privind măsuri restrictive împotriva Siriei.

Croația*, țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova se aliniază prezentei decizii.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu respectiva decizie a Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 26.6.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 165, p. 80.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European


Side Bar