Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. liepos 17 d.

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie Tarybos įgyvendinimo sprendimo 2012/335/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

2012 m. birželio 25 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2012/335/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu į Sprendimo 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai I priede pateiktą asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą įtraukiama daugiau asmenų ir subjektų.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika prisijungia prie šio sprendimo.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2012 m. birželio 26 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 165, p. 80.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar