Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 17. heinäkuuta 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2012/335/YUTP, jolla pannaan täytäntöön Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annettu neuvoston päätös 2011/782/YUTP

Neuvosto hyväksyi 25. kesäkuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/335/YUTP1. Neuvoston päätöksellä lisätään uusia henkilöitä ja yhteisöjä Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2011/782/YUTP liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta yhtyvät tähän päätökseen.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainitun neuvoston päätöksen mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 26.6.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 165, s. 80.

* :

Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ :

Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar