Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 17. juli 2012

(OR. en)

12671/1/12 REV 1

PRESSE 341

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/335/FUSP om gennemførelse af Rådets afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

Rådet vedtog den 25. juni 2012 Rådets afgørelse 2012/335/FUSP1. Rådets afgørelse opfører yderligere personer og enheder på listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag I til afgørelse 2011/782/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Island+ og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken
Moldova tilslutter sig denne afgørelse.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen.

1 :

Offentliggjort den 26.6.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 165, s. 80.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og
Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde.


Side Bar