Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 12 juli 2012

(OR. en)

12554/12

PRESSE 338

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar om Benins anslutning till det andra fakultativa protokollet till internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter syftande till dödsstraffets avskaffande

Europeiska unionen välkomnar att Benin den 5 juli 2012 officiellt anslöt sig till 1989 års andra fakultativa protokoll till internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter syftande till dödsstraffets avskaffande.

Europeiska unionen lyckönskar Benin till att ha förstärkt den globala trenden att avskaffa dödsstraffet genom att ha blivit den 75:e stat som anslutit sig till detta viktiga fördrag. Benins anslutning framhåller också en påfallande strävan att avskaffa dödsstraffet i den afrikanska regionen, där 16 länder har avskaffat dödsstraffet i lagstiftning eller praktik.

Europeiska unionen bekräftar sitt mål om att verka för ett universellt avskaffande av dödsstraffet. Unionen hoppas att Benins anslutning till det andra fakultativa protokollet till internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter syftande till dödsstraffets avskaffande kommer att inspirera andra länder till att följa detta exempel.

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien, Bosnien och Hercegovina och Serbien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

________________________

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar