Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPSKA ÚNIA

SK

Brusel 12. júla 2012

(OR. en)

12554/12

PRESSE 338

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie k pristúpeniu Beninu k Druhému opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti

Európska únia víta skutočnosť, že Benin 5. júla 2012 oficiálne pristúpil k druhému opčnému protokolu z roku 1989 k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, ktorého cieľom je zrušenie trestu smrti.

Európska únia blahoželá Beninu k pripojeniu svojich síl ku globálnemu trendu zameranému na zrušenie trestu smrti, tým že sa stal 75. zmluvným štátom tejto dôležitej zmluvy. Pristúpenie Beninu tiež zdôrazňuje pozoruhodný trend presadzovania zrušenia trestu smrti v africkom regióne, kde 16 krajín zrušilo trest smrti v práve alebo v praxi.

Európska únia opätovne potvrdzuje, že jej cieľom je usilovať sa o všeobecné zrušenie trestu smrti. Dúfa, že pristúpenie Beninu k Druhému opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach povzbudí ostatné krajiny, aby nasledovali tento vzor.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko*, kandidátske krajiny Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika a Gruzínsko.

* :

Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ :

Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar