Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 12 lipca 2012 r.

(OR. en)

12554/12

PRESSE 338

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Beninu do Drugiego protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych mającego na celu zniesienie kary śmierci

Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje oficjalne przystąpienie Beninu, w dniu 5 lipca 2012 r., do Drugiego protokołu fakultatywnego z 1989 roku do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci.

Unia Europejska gratuluje Beninowi, że stając się 75. państwem-stroną tego ważnego układu, przyczynia się do wzmocnienia ogólnoświatowej tendencji do znoszenia kary śmierci. Przystąpienie Beninu jest również dobitnym wyrazem abolicjonistycznego trendu obecnego w regionie afrykańskim, w którym 16 państw zniosło karę śmierci na mocy prawa lub w praktyce.

Unia Europejska potwierdza, że stawia sobie za cel dążenie do powszechnego zniesienia kary śmierci. UE ma nadzieję, że przystąpienie Beninu do drugiego protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych zachęci inne państwa do pójścia za jego przykładem.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Ukraina, Republika Mołdawii i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

___________________

+ :

Islandia nadal jest członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar