Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 12. juuli 2012

(OR. en)

12554/12

PRESSE 338

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus Benini ühinemise kohta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti surmanuhtluse kaotamise eesmärgil sõlmitud teise fakultatiivse protokolliga

Euroopa Liit tervitab Benini ametlikku ühinemist 5. juulil 2012 kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 1989. aasta teise fakultatiivse protokolliga, mis käsitleb surmanuhtluse kaotamist.

Euroopa Liit õnnitleb selle olulise kokkuleppe 75. osalisriigiks saanud Benini surmanuhtluse kaotamise ülemaailmse suundumuse tugevdamise puhul. Benini ühinemine rõhutab samuti märkimisväärset suundumust kaotada surmanuhtlus Aafrika piirkonnas, kus 16 riiki on juba oma õiguses või tegelikkuses surmanuhtluse kaotanud.

Euroopa Liit kinnitab veel kord oma eesmärki püüelda surmanuhtluse ülemaailmse kaotamise poole. EL loodab, et Benini ühinemine kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivse protokolliga ergutab teisi riiki seda eeskuju järgima.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar