Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 12 Юли 2012 г.

(OR. en)

12554/12

PRESSE 338

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз относно присъединяването на Бенин към Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права, насочен към отмяна на смъртното наказание

Европейският съюз приветства официалното присъединяване на Бенин на 5 юли 2012 г. към Втория факултативен протокол от 1989 г. към Международния пакт за граждански и политически права, насочен към отмяна на смъртното наказание.

Европейският съюз поздравява Бенин, който стана 75-ата държава — страна по този важен договор, и по този начин подсили световната тенденция за отмяна на смъртното наказание. Присъединяването на Бенин подчертава освен това забележителната тенденция за отмяна на смъртното наказание в Африка, където 16 държави са премахнали смъртното наказание от законодателството си или на практика.

Европейският съюз потвърждава целта си да работи за всеобщо премахване на смъртното наказание. ЕС изразява надежда, че присъединяването на Бенин към Втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права ще бъде стимул и за други държави да последват този пример.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar