Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL
UNIUNII EUROPENE

RO

Bruxelles, 10 iulie 2012

(OR. en)

12422/1/12 REV 1

PRESSE 333

Declarația Înaltului Reprezentant, dna Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, privind situația din estul Republicii Democratice Congo

UE este profund îngrijorată de deteriorarea rapidă a situației din estul Republicii Democratice Congo ca urmare a disidenței mișcării rebele M23. UE deplânge decesul unui reprezentant al forțelor de menținere a păcii ale ONU, își exprimă sprijinul față de misiunea ONU pentru stabilizare în Congo (MONUSCO) și face apel la o încetare imediată a tuturor actelor de violență comise de grupurile armate.

Reamintind concluziile Consiliului din 25 iunie 2012, UE își reiterează îngrijorările serioase în legătură cu rezultatele, devenite acum publice, ale raportului grupului de experți al comitetului pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al ONU care indică faptul că o serie de înalte oficialități ruandeze sunt implicate în sprijinirea grupurilor rebele din Congo, inclusiv a revoltei M23.

UE salută invitația Rwandei adresată grupului de experți ai ONU de a analiza în detaliu informațiile conținute de raportul ONU. UE solicită Rwandei să înceteze orice formă de sprijin acordat grupurilor armate din estul RDC și să ancheteze până la capăt și să răspundă constructiv la problemele ridicate în raportul comitetului pentru sancțiuni al CSONU și în anexele la acesta.

UE sprijină dialogul în curs între RDC și Rwanda în vederea stopării revoltei M23 și în vederea continuării luptei împotriva Forces Democratiques de Liberation du Rwanda (FDLR). Uniunea încurajează aplicarea unor măsuri de consolidare a încrederii între RDC și Rwanda, precum mecanismele comune de verificare. De asemenea, este importantă o abordare regională și, în consecință, UE salută reuniunea la nivel ministerial a Conferinței internaționale privind regiunea Marilor Lacuri (ICGLR) de la Addis Abeba din 11 iulie.

Stabilitatea durabilă în estul RDC nu se poate baza doar pe acțiuni militare. Prin urmare, UE îndeamnă autoritățile de la Kinshasa și de la Kigali să contribuie la găsirea unei soluții politice și să abordeze sursele regionale și locale de instabilitate. UE sprijină suveranitatea Congo asupra teritoriului său, dar, în același timp, solicită RDC să își asume o răspundere sporită instituind deplina autoritate de stat în provinciile Kivu. În acest sens, reforma sectorului securității, în special în cadrul armatei congoleze, nu ar trebui să mai sufere amânare.

Evoluțiile în curs nu sunt în avantajul niciuneia dintre țări și nici în avantajul populațiilor acestora. Este de responsabilitatea RDC și a Rwandei să asigure pacea durabilă în regiune.

Croația*, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova și Armenia se aliniază prezentei declarații.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar