Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 10. heinäkuuta 2012

(OR. en)

12422/1/12 REV 1

PRESSE 333

Korkean edustajan Catherine Ashtonin
Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma
Kongon demokraattisen tasavallan itäosan tilanteesta

EU on syvästi huolissaan siitä, että Kongon demokraattisen tasavallan tilanne on nopeasti huonontunut M23-kapinallisliikkeen irtauduttua Kongon demokraattisen tasavallan armeijasta. EU pahoittelee Yhdistyneiden kansakuntien rauhanturvaajan kuolemaa, ilmaisee tukevansa YK:n vakauttamisoperaatiota Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO) ja vetoaa aseellisiin ryhmiin, jotta nämä lopettaisivat välittömästi kaikki väkivaltaisuudet, joihin ne ovat syyllistyneet.

EU palauttaa mieleen 25. kesäkuuta 2012 annetut neuvoston päätelmät ja toistaa vakavan huolensa YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean asiantuntijaryhmän raportin nyttemmin julkisista tuloksista, jotka osoittavat, että monet Ruandan korkeat virkamiehet osallistuvat Kongon kapinallisryhmien, kuten M23-kapinallisliikkeen, tukemiseen.

EU panee tyytyväisenä merkille, että Ruanda on pyytänyt YK:n asiantuntijaryhmää tarkastelemaan yksityiskohtaisesti YK:n raporttiin sisältyviä tietoja. EU kehottaa Ruandaa lopettamaan aseellisten ryhmien tukemisen Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ja tutkimaan perusteellisesti YK:n turvallisuusneuvoston pakotekomitean raportissa ja sen liitteissä esille otetut kysymykset ja vastaamaan niihin rakentavasti.

EU tukee Kongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan välillä parhaillaan käytävää vuoropuhelua M23-kapinallisliikkeen lopettamiseksi ja Ruandan demokraattisen vapautusarmeijan (FDLR) vastaisen taistelun jatkamiseksi. Unioni kannustaa toteuttamaan Kongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan kesken luottamusta lisääviä toimia, kuten yhteisiä seurantamekanismeja. Koska EU katsoo, että myös alueellinen lähestymistapa on keskeisessä asemassa, se panee tyytyväisenä merkille 11. heinäkuuta 2012 Addis Abebassa pidettävän Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin ministeritason kokouksen.

Kestävä vakaus Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa ei voi perustua yksistään sotilaallisiin toimiin. Tästä syystä EU kehottaa Kinshasaa ja Kigalia edistämään poliittisen ratkaisun aikaansaamista ja puuttumaan epävakauden alueellisiin ja paikallisiin syihin. Samalla kun EU tukee sitä, että Kongon demokraattinen tasavalta säilyttää suvereniteetin omalla alueellaan, se myös kehottaa Kongon demokraattista tasavaltaa ottamaan aikaisempaa enemmän vastuuta vakiinnuttamalla julkisen vallan aseman Kivun maakunnissa. Tähän liittyen ei pitäisi enempää viivyttää turvallisuusalan, etenkään Kongon demokraattisen tasavallan armeijan, uudistusta.

Tämänhetkiset tapahtumat eivät hyödytä kumpaakaan maata tai niiden väestöä. Kongon demokraattisen tasavallan ja Ruandan vastuulla on kestävän rauhan varmistaminen alueella.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta ja Armenia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar