Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 26 юни 2012 г.

(OR. en)

11924/12

PRESSE 299

Декларация на върховния представител Катрин Аштън от името на Европейския съюз по случай Международния ден на ООН в подкрепа на жертвите на изтезания,
26 юни 2012 г.

Днес искам да потвърдя отново ангажимента на ЕС за предотвратяването и премахването на изтезанията и другите форми жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, както и за пълното възстановяване на жертвите на изтезания във всички краища на света. Този ден е повод е да заявим категорично позицията си против това ужасяващо нарушение на човешките права и човешкото достойнство. Изтезанието е трагедия не само за жертвите, изтезанието уронва достойнството и наранява самите извършители, както и обществата, които толерират подобна жестокост. Абсолютната забрана на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание е недвусмислено установена съгласно международното право. Безнаказаността е недопустима.

Като припомня Резолюция 66/150, приета от Общото събрание на ООН на 19 декември 2011 г., ЕС изтъква отново, че принципно осъжда всички форми на изтезания и на друго жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, включително чрез сплашване, които са и ще продължат да бъдат забранени във всеки момент и на всяко място и следователно никога не могат да бъдат оправдани. ЕС призовава всички държави да спазват изцяло пълната и неотменима забрана за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

ЕС приканва всички държави, които все още не са страни по Конвенцията, да се присъединят към нея в приоритетен порядък и призовава страните по Конвенцията своевременно да разгледат възможността за подписване и ратифициране на Факултативния протокол към нея. ЕС приветства неотдавнашното ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от страна на Филипините, Мавритания, Венецуела, Кабо Верде, Тунис, Турция и Панама. Освен това ЕС призовава всички държави да създадат или да поддържат независими и ефективни механизми за наблюдение на местата на задържане с оглед на предотвратяването на случаите на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

ЕС призовава всички държави да възприемат подход, отчитащ свързаното с пола измерение, при борбата с изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, като обръщат специално внимание на насилието, основаващо се на пола.

Европейският съюз приветства и подкрепя извършената от ООН, Съвета на Европа и ОССЕ работа в борбата срещу изтезанията. Сътрудничеството на държавите с международни механизми като специалния докладчик на ООН, Доброволния фонд на ООН за жертвите на изтезания и Комитета срещу изтезанията е изключително важно, за да се постигне ефективност на международната ни система за защита и утвърждаване на човешките права.

Посредством финансиране на национално равнище и на равнище ЕС ние осигуряваме съществена подкрепа на организациите, които предоставят медицинска, социална, юридическа и друга помощ на много мъже, жени и деца, жертва на насилие, за възстановяване на тяхното здраве и достойнството им като човешки същества. По-рано този месец, на 1 юни, ЕС отправи нова покана за представяне на предложения под надслов „Борба с безнаказаността“, насочена към осигуряването на подкрепа за действия на гражданското общество за борба с изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Общият размер на средствата, предвидени за поканата за представяне на предложения за проекти за борба с изтезанията, възлиза на 16,215 млн. евро.

ЕС се възползва от възможността да приветства непрекъснатите усилия на много НПО и отделни лица, които работят неуморно за предотвратяване на изтезанията и за облекчаване на страданията на жертвите и мобилизират общественото мнение на този важен ден в календара на ООН.

Трябва да се обединим, за да постигнем свят, в който няма изтезания.

Присъединяващата се страна Хърватия*, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия+ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar