Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 8 juni 2012

(OR. en)

11106/12

PRESSE 256

Uttalande från den höga representanten på
Europeiska unionens vägnar om vissa tredjeländers anslutning till rådets beslut 2012/170/Gusp om ändring av beslut 2010/573/Gusp om restriktiva åtgärder mot ledarna i
regionen Transnistrien i Republiken Moldavien

Den 23 mars 2012 antog rådet beslut 2012/170/Gusp1. Genom rådets beslut ändras artikel 4 i beslut 2010/573/Gusp genom att ytterligare tillfälligt upphäva de restriktiva åtgärderna som avses i beslutet till den 30 september 2012 och uppdateras uppgifterna om vissa personer upptagna i förteckningarna i bilagorna I och II till beslutet.

Det anslutandet landet Kroatien, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Georgien ansluter sig till detta beslut.

De kommer att se till att deras nationella politik överensstämmer med detta rådsbeslut.

Europeiska unionen noterar detta åtagande och välkomnar det.

1 :

Offentliggjort den 24 mars 2012 i Europeiska unionens officiella tidning L 87, s. 92.

:

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.


Side Bar