Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 8 czerwca 2012 r.

(OR. en)

11106/12

PRESSE 256

Oświadczenie Wysokiego Przedstawiciela wydane w imieniu Unii Europejskiej w sprawie przyłączenia się niektórych państw trzecich do decyzji Rady 2012/170/WPZiB zmieniającej decyzję 2010/573/WPZiB dotyczącą zastosowania środków ograniczających wobec kierownictwa regionu Naddniestrza w Republice Mołdowy

W dniu 23 marca 2012 r. Rada przyjęła decyzję Rady 2012/170/WPZiB1. Przedmiotowa decyzja Rady zmienia art. 4 decyzji 2010/573/WPZiB, przedłużając zawieszenie obowiązywania środków ograniczających przewidzianych w tej decyzji (do dnia 30 września 2012 r.), i aktualizuje informacje na temat niektórych osób umieszczonych w wykazach znajdujących się w załącznikach I i II do tej decyzji.

Kraj przystępujący Chorwacja*, kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra* i Serbia*; państwo uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalny kraj kandydujący: Albania; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Gruzja przyłączają się do tej decyzji.

Państwa te dopilnują, aby ich polityki krajowe były zgodne z przedmiotową decyzją Rady.

Unia Europejska odnotowuje to zobowiązanie i przyjmuje je z zadowoleniem.

1 :

Opublikowana w dniu 24.3.2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria L 87, s. 92.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.


Side Bar