Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 8. jūnijā

(OR. en)

11106/12

PRESSE 256

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/170/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2010/573/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību

Padome 2012. gada 23. martā pieņēma Padomes Lēmumu 2012/170/KĀDP 1. Ar Padomes lēmumu tiek grozīts Lēmuma 2010/573/KĀDP 4. pants, paredzot, ka lēmumā noteikto ierobežojošo pasākumu piemērošana tiek apturēta līdz 2012. gada 30. septembrim, un atjauninot informāciju par konkrētām personām, kuras iekļautas lēmuma I un II pielikuma sarakstos.

Valsts, kas pievienojas ES, – Horvātija * –, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne * un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Gruzija pievienojas minētajam lēmumam.

Tās nodrošinās, lai to valsts politika atbilstu minētajam Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2012. gada 24. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 87, 92. lpp.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.


Side Bar