Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. birželio 8 d.

(OR. en)

11106/12

PRESSE 256

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų valstybių prisijungimo prie Tarybos sprendimo 2012/170/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/573/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei

2012 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2012/170/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiamas Sprendimo 2010/573/BUSP 4 straipsnis iki 2012 m. rugsėjo 30 d. pratęsiant sprendime nustatytų ribojamųjų priemonių taikymo laikiną sustabdymą ir atnaujinama informacija, susijusi su tam tikrais asmenimis, įtrauktais į to sprendimo I ir II prieduose pateiktus sąrašus.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija * ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Gruzija prisijungia prie šio sprendimo.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šį Tarybos sprendimą.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2012 m. kovo 24 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 87, p. 92.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija ir toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.


Side Bar