Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKI SVET

SL

Bruselj, 8. junij 2012

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Izvedbenemu sklepu Sveta 2012/171/SZVP o izvajanju Sklepa 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in Sklepu Sveta 2012/212/SZVP o spremembi Sklepa 2010/639/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji

Svet je 23. marca 2012 sprejel Izvedbeni sklep Sveta 2012/171/SZVP1, ki posodablja in spreminja seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge V k Sklepu 2010/639/SZVP.

Svet je 23. aprila 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/212/SZVP2, ki spreminja člen 3(1) Sklepa 2010/639/SZVP, in sicer zagotavlja, da se sredstva ali gospodarski viri lahko sprostijo ali dajo na voljo za uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij, ki imajo imuniteto po mednarodnem pravu.

Tema sklepom se pridružujejo država pristopnica Hrvaška, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija ter državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike v skladu s tema sklepoma Sveta.

Evropska unija je s to zavezo seznanjena in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 24. 3. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 87, str. 95.

2 :

Objavljen 25. 4. 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 113, str. 11.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija je še vedno članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar