Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 8 iunie 2012

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

Declarația Înaltului Reprezentant, în numele Uniunii Europene, privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia de punere în aplicare 2012/171/PESC a Consiliului privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului și la Decizia 2012/212/PESC a Consiliului de modificare a Deciziei 2010/639/PESC privind măsuri restrictive împotriva Belarusului

La 23 martie 2012, Consiliul a adoptat Decizia de punere în aplicare 2012/171/PESC a Consiliului 1. Aceasta actualizează și modifică lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum figurează în anexa V la Decizia 2010/639/PESC.

La 23 aprilie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/212/PESC a Consiliului 2. Aceasta modifică articolul 3 alineatul (1) din Decizia 2010/639/PESC, asigurând faptul că fondurile sau resursele economice pot fi deblocate sau puse la dispoziție pentru scopurile oficiale ale misiunilor diplomatice sau consulare sau ale organizațiilor internaționale care se bucură de imunitate în conformitate cu prevederile dreptului internațional.

Croația*, țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, precum și Liechtenstein, țară AELS membră a Spațiului Economic European, se aliniază respectivelor decizii.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu respectivele decizii ale Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 24.3.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 87, p. 95.

2 :

Publicată la 25.4.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 113, p. 11.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar