Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 8 juni 2012 (11.06)

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Uitvoeringsbesluit 2012/171/GBVB van de Raad tot uitvoering van Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus, alsmede bij Besluit 2012/212/GBVB van de Raad tot wijziging van Besluit 2010/639/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Belarus

De Raad heeft op 23 maart 2012 Uitvoeringsbesluit 2012/171/GBVB van de Raad vastgesteld 1. Dit Raadsbesluit actualiseert en wijzigt de in bijlage V bij Besluit 2010/639/GBVB vervatte lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn.

De Raad heeft op 23 april 2012 Besluit 2012/212/GBVB van de Raad vastgesteld 2. Dit besluit strekt tot wijziging van artikel 3, lid 1, van Besluit 2010/639/GBVB, en zorgt ervoor dat tegoeden of economische middelen kunnen worden vrijgegeven of ter beschikking kunnen worden gesteld voor de officiële doelen van diplomatieke of consulaire missies of internationale organisaties die beschermingen geniet op grond van het internationale recht.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en het EVA-land Liechtenstein, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij deze besluiten aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationaal beleid in overeenstemming is met deze besluiten van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 24 maart 2012 (PB L 87, blz. 95).

2 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 25 april 2012 (PB L 113, blz. 11).

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar