Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 8. jūnijā

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Īstenošanas lēmumam 2012/171/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju, un Padomes Lēmumam 2012/212/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

2012. gada 23. martā Padome pieņēma Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/171/KĀDP 1. Ar Padomes lēmumu atjaunina un groza Lēmuma 2010/639/KĀDP V pielikumā izklāstīto sarakstu ar personām un vienībām, kam piemēro ierobežojošus pasākumus.

2012. gada 23. aprīlī Padome pieņēma Padomes Lēmumu 2012/212/KĀDP 2. Ar Padomes lēmumu groza Lēmuma 2010/639/KĀDP 3. panta 1. punktu, nodrošinot, ka līdzekļus vai saimnieciskos resursus var atbrīvot vai darīt pieejamus to diplomātisko misiju, konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju oficiāliem mērķiem, kurām ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

Valsts, kas pievienojas ES, – Horvātija *–, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, Stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valsts Lihtenšteina, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, pievienojas šiem lēmumiem.

Tās nodrošinās savu valstu politikas atbilstību šiem Padomes lēmumiem.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2012. gada 24. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 87, 95. lpp.

2 :

Publicēts 2012. gada 25. aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 113, 11. lpp.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar