Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI UNIÓ

HU

Brüsszel, 2012. június 8.

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

A főképviselőnek az Európai Unió nevében tett nyilatkozata egyes harmadik országoknak a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP határozat végrehajtásáról szóló 2012/171/KKBP tanácsi végrehajtási határozathoz, valamint a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/639/KKBP tanácsi határozat módosításáról szóló 2012/212/KKBP tanácsi határozathoz történő csatlakozásáról

A Tanács 2012. március 23-án elfogadta a 2012/171/KKBP tanácsi végrehajtási határozatot1. A tanácsi határozat naprakésszé teszi és módosítja a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 2010/639/KKBP határozat V. mellékletében foglalt jegyzékét.

A Tanács 2012. április 23-án elfogadta a 2012/212/KKBP tanácsi határozatot 2. A tanácsi határozat módosítja a 2010/639/KKBP határozat 3. cikkének (1) bekezdését, és biztosítja, hogy egyes pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat fel lehessen szabadítani vagy hozzáférhetővé lehessen tenni a nemzetközi jog szerint mentességet élvező diplomáciai vagy konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek általi hivatalos felhasználás céljára.

A csatlakozó ország: Horvátország*, a tagjelölt országok: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró*, Izland+ és Szerbia*, a stabilizációs és társulási folyamat országa és egyben potenciális jelölt: Albánia, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországa: Liechtenstein csatlakoznak e határozatokhoz.

A felsorolt országok biztosítani fogják, hogy nemzeti politikáik összhangban legyenek e tanácsi határozatokkal.

Az Európai Unió tudomásul veszi és üdvözli ezt a kötelezettségvállalást.

1 :

A határozatot 2012. március 24-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában: L 87., 95. o.

2 :

A határozatot 2012. április 25-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában: L 113., 11. o.

* Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia továbbra is részt vesz a stabilizációs és társulási folyamatban.

+ Izland továbbra is az EFTA és az Európai Gazdasági Térség tagja marad.


Side Bar