Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 8. kesäkuuta 2012

(OR. en)

11103/12

PRESSE 255

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP täytäntöönpanosta annettuun neuvoston täytäntöönpanopäätökseen 2012/171/YUTP ja Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/639/YUTP muuttamisesta annettuun neuvoston päätökseen 2012/212/YUTP

Neuvosto antoi 23. maaliskuuta 2012 neuvoston täytäntöönpanopäätöksen 2012/171/YUTP1. Neuvoston päätöksellä päivitetään ja muutetaan päätöksen 2010/639/YUTP liitteessä V olevaa luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Neuvosto antoi 23. huhtikuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/212/YUTP2. Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksen 2010/639/YUTP 3 artiklan 1 kohtaa sen varmistamiseksi, että varoja tai taloudellisia resursseja voidaan vapauttaa tai asettaa saataville kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania sekä Euroopan talousalueeseen kuuluva EFTA-maa Liechtenstein yhtyvät näihin päätöksiin.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainittujen neuvoston päätösten mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 24.3.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 87, s. 95.

2 :

Julkaistu 25.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 113, s. 11.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar