Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 8. jūnijā

(OR. en)

11101/12

PRESSE 253

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/122/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, un minētā lēmuma Padomes Īstenošanas lēmumam 2012/172/KĀDP un Padomes Lēmumam 2012/206/KĀDP, ar ko groza minēto lēmumu, un minētā lēmuma Padomes Īstenošanas lēmumam 2012/256/KĀDP

Padome 2012. gada 27. februārī pieņēma Padomes Lēmumu 2012/122/KĀDP 1. Ar Padomes Lēmumu groza Lēmumu 2011/782/KĀDP, nosakot papildu ierobežojošus pasākumus, un groza un atjaunina to personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, kā izklāstīts Lēmuma 2011/782/KĀDP I pielikumā. Papildu ierobežojošo pasākumu vidū ir pasākumi pret Sīrijas Centrālo Banku, aizliegums Sīrijas valdībai pārdot zeltu, dārgmetālus un dimantus, kā arī ir aizliegums zeltu, dārgmetālus un dimantus no tās pirkt, transportēt vai sniegt ar tiem saistītus starpniecības pakalpojumus, un aizliegums Sīrijas gaisa pārvadātāju veiktajiem kravas pārvadājumiem piekļūt dalībvalstu lidostām.

Padome 2012. gada 23. martā pieņēma Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/172/KĀDP 2. Ar Padomes lēmumu groza un atjaunina to personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, kā izklāstīts Lēmuma 2011/782/KĀDP I pielikumā.

Padome 2012. gada 23. aprīlī pieņēma Padomes Lēmumu 2012/206/KĀDP 1. Ar Padomes lēmumu groza Lēmumu 2011/782/KĀDP, nosakot papildu ierobežojošus pasākumus. Grozījumi attiecas uz pievienoto aizliegumu vai prasību saņemt atļauju, lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu vēl citas preces un tehnoloģijas, ko varētu izmantot iekšējām represijām, un aizliegumu Sīrijai pārdot, piegādāt, nodot vai uz to eksportēt luksuspreces.

Padome 2012. gada 14. maijā pieņēma Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/256/KĀDP 2. Ar Padomes lēmumu groza un atjaunina to personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecina ierobežojošus pasākumus, kā izklāstīts Lēmuma 2011/782/KĀDP I pielikumā.

Valsts, kas pievienojas, Horvātija *, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika un Gruzija pievienojas šiem lēmumiem.

Tās nodrošinās savu valstu politikas atbilstību šiem Padomes lēmumiem.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2012. gada 28. februārī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 54, 14. lpp.

2 :

Publicēts 2012. gada 24. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 87, 103. lpp.

1 :

Publicēts 2012. gada 24. aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 110, 36. lpp.

2 :

Publicēts 2012. gada 15. maijā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 126, 9. lpp.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar