Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. birželio 8 d.

(OR. en)

11101/12

PRESSE 253

Vyriausiosios įgaliotinės deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl tam tikrų trečiųjų šalių pritarimo Tarybos sprendimui 2012/122/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/782/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai, ir Tarybos įgyvendinimo sprendimui 2012/172/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/782/BUSP, ir Tarybos sprendimui 2012/206/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/782/BUSP, ir Tarybos įgyvendinimo sprendimui 2012/256/BUSP, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2011/782/BUSP

2012 m. vasario 27 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2012/122/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/782/BUSP, kuriuo nustatomos papildomos ribojamosios priemonės ir iš dalies keičiamas bei atnaujinamas Sprendimo 2011/782/BUSP I priede pateiktas asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašas. Papildomos ribojamosios priemonės apima Sirijos centriniam bankui taikomas priemones, draudimą parduoti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus Sirijos Vyriausybei arba jos naudai, iš jos arba jos naudai pirkti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, jai, iš jos arba jos naudai vežti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus arba tarpininkauti jai arba jos naudai parduodant ar iš jos arba jos naudai perkant auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, ir draudimą į valstybių narių oro uostus vykdyti Sirijos vežėjų vykdomus krovininius skrydžius.

2012 m. kovo 23 d. Taryba priėmė Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2012/172/BUSP 2. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimo 2011/782/BUSP I priede pateiktas asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašas.

2012 m. balandžio 23 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2012/206/BUSP 1. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/782/BUSP, kuriuo nustatomos papildomos ribojamosios priemonės. Pakeitimai yra susiję su papildomu draudimu arba reikalavimu gauti leidimą parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti kitas prekes ir technologijas, kurios galėtų būti naudojamos vidaus represijoms, ir draudimu Sirijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti prabangos prekes.

2012 m. gegužės 14 d. Taryba priėmė Tarybos įgyvendinimo sprendimą 2012/256/BUSP 2. Šiuo Tarybos sprendimu iš dalies keičiamas ir atnaujinamas Sprendimo 2011/782/BUSP I priede pateiktas asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašas.

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujanti šalis bei potenciali kandidatė Albanija, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Moldovos Respublika ir Gruzija pritaria šiems sprendimams.

Jos užtikrins, kad jų nacionalinė politika atitiktų šiuos Tarybos sprendimus.

Europos Sąjunga atkreipia dėmesį į šį įsipareigojimą ir palankiai jį vertina.

1 :

2012 m. vasario 28 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 54, p. 14.

2 :

2012 m. kovo 24 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 87, p. 103.

1 :

2012 m. balandžio 24 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 110, p. 36.

2 :

2012 m. gegužės 15 d. paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 126, p. 9.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar