Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 8 juni 2012

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Besluit 2012/168/GBVB van de Raad tot wijziging van Besluit 2011/235/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Iran

De Raad heeft op 23 maart 2012 Besluit 2012/168/GBVB van de Raad vastgesteld1. Bij dit besluit van de Raad worden de beperkende maatregelen in Besluit 2011/235/GBVB gewijzigd en worden personen toegevoegd aan de lijst van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen onderworpen zijn, zoals vervat in de bijlage bij dat besluit.

De wijzigingen houden in dat het verkopen, leveren, overdragen en uitvoeren worden verboden van apparatuur en software die hoofdzakelijk bestemd zijn voor controle of interceptie door het Iraanse regime van internetcommunicatie en van telefoongesprekken op mobiele of vaste netwerken in Iran. Daarnaast wordt, gelet op deze doelstellingen, het verbod op het leveren, verkopen en overdragen van apparatuur die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, in Besluit 2011/235/GBVB opgenomen en tegelijkertijd geschrapt in Besluit 2010/413/GBVB.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro* en Servië*, het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, sluiten zich bij dit besluit aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 24 maart 2012 (PB L 87, blz. 85).

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Side Bar