Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 8. juni 2012

(OR. en)

11100/12

PRESSE 252

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/168/FUSP om ændring af afgørelse 2011/235/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Iran

Rådet vedtog den 23. marts 2012 Rådets afgørelse 2012/168/FUSP1. Rådets afgørelse ændrer de restriktive foranstaltninger i afgørelse 2011/235/FUSP og føjer yderligere personer til listen over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i bilaget til denne afgørelse.

Ændringerne vedrører indførelsen af et forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr eller software, der fortrinsvis er beregnet på anvendelse ved overvågning eller aflytning af internettet og af telefonkommunikation på mobile og faste netværk foretaget af det iranske styre eller på dets vegne i Iran. Desuden indføres der i betragtning af afgørelsens mål et forbud mod levering, salg eller overførsel af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, i afgørelse 2011/235/FUSP, mens dette samtidig udgår af afgørelse 2010/413/FUSP.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro* og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova tilslutter sig denne afgørelse.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og hilser det velkommen.

1 :

Offentliggjort den 24.3.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 87, s. 85.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.


Side Bar