Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 8. junij 2012

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2012/152/SZVP, Sklepu Sveta 2012/169/SZVP in Sklepu Sveta 2012/205/SZVP, ki spreminjajo Sklep 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu

Svet je 15. marca 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/152/SZVP1. Sklep Sveta spreminja člen 20 Sklepa 2010/413/SZVP, tako da dodatno razvija način, na katerega ponudniki posebnih storitev sporočanja glede finančnih plačil uporabljajo ciljno usmerjene finančne ukrepe, poleg tega pa prepoveduje ponujanje posebnih storitev sporočanja glede finančnih plačil osebam, uvrščenih na seznam.

Svet je 23. marca 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/169/SZVP2. Sklep Sveta spreminja člene 1(1), 19(1), in 20(1) Sklepa 2010/413/SZVP. Iz Sklepa 2010/413/SZVP se tako črta prepoved dobave, prodaje ali prenosa opreme, ki bi se lahko uporabila za notranjo represijo, da bi bila vključena v Sklep 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu. Sklep poleg tega določa, da omejitve vstopa ter zamrznitev sredstev in gospodarskih virov veljajo za osebe, ki delujejo v imenu družbe IRGC ali IRISL.

Svet je 23. aprila 2012 sprejel Sklep Sveta 2012/205/SZVP1. Sklep Sveta spreminja seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP.

Tema sklepoma se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike v skladu z navedenimi sklepi Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

UL L 77, 16.3.2012, str. 18.

2 :

UL L 87, 24.3.2012, str. 90.

1 :

UL L 110, 24.4.2012, str. 35.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar