Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 8 iunie 2012

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Declarația Înaltului Reprezentant, în numele Uniunii Europene, privind alinierea anumitor țări terțe la Decizia 2012/152/PESC a Consiliului, la Decizia 2012/169/PESC a Consiliului și la Decizia 2012/205/PESC a Consiliului, decizii de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

La 15 martie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/152/PESC a Consiliului 1. Aceasta modifică articolul 20 din Decizia 2010/413/PESC prin extinderea aplicării măsurilor financiare specifice de către furnizorii de servicii specializate de mesagerie financiară și prin stabilirea faptului că furnizarea de servicii specializate de mesagerie financiară către persoanele și entitățile desemnate este interzisă.

La 23 martie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/169/PESC a Consiliului 2. Aceasta modifică articolul 1 alineatul (1), articolul 19 alineatul (1) și articolul 20 alineatul (1) din Decizia 2010/413/PESC. Astfel, interdicția privind furnizarea, vânzarea sau transferul de echipamente pentru represiune internă este eliminată din Decizia 2010/413/PESC pentru a fi inclusă în Decizia 2011/235/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația drepturilor omului din Iran. De asemenea, Decizia 2012/169/PESC precizează că restricțiile privind admisia și înghețarea fondurilor și a resurselor economice se aplică persoanelor care acționează în numele IRGC sau IRISL.

La 23 aprilie 2012, Consiliul a adoptat Decizia 2012/205/PESC a Consiliului 1. Aceasta modifică lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC.

Croația*, țară aderentă, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania, țară din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențială țară candidată, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Republica Moldova, se aliniază respectivelor decizii.

Acestea se vor asigura că politicile lor naționale sunt conforme cu respectivele decizii ale Consiliului.

Uniunea Europeană ia act de acest angajament și îl salută.

1 :

Publicată la 16.3.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 77, p. 18.

2 :

Publicată la 24.3.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 87, p. 90

1 :

Publicată la 24.4.2012 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 110, p. 35.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar