Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 8. jūnijā

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par dažu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/152/KĀDP, Padomes Lēmumam 2012/169/KĀDP un Padomes Lēmumam 2012/205/KĀDP, ar kuriem groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

Padome 2012. gada 15. martā pieņēma Padomes Lēmumu 2012/152/KĀDP 1. Ar šo Padomes lēmumu groza Lēmuma 2010/413/KĀDP 20. pantu, detalizētāk nosakot to, kā specializētu finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniedzēji piemēro mērķtiecīgus finanšu pasākumus, un paredzot, ka ir aizliegta specializētu finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniegšana lēmumā norādītajām personām un vienībām.

Padome 2012. gada 23. martā pieņēma Padomes Lēmumu 2012/169/KĀDP 2. Ar šo Padomes lēmumu groza Lēmuma 2010/413/KĀDP 1. panta 1. punktu, 19. panta 1. punktu un 20. panta 1. punktu. Tādējādi ar to noteikumus par iekšējām represijām paredzētu ierīču piegādes, pārdošanas vai nodošanas aizliegumu svītro no Lēmuma 2010/413/KĀDP ar mērķi tos iekļaut Lēmumā 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar cilvēktiesību situāciju Irānā. Tajā arī precizē, ka ieceļošanas ierobežojums un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana attiecas uz personām, kuras darbojas IRGC vai IRISL vārdā.

Padome 2012. gada 23. aprīlī pieņēma Padomes Lēmumu 2012/205/KĀDP 1. Ar šo Padomes lēmumu groza Lēmuma 2010/413/ KĀDP II pielikumā iekļauto personu un vienību sarakstu, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi.

Valsts, kas pievienojas ES, – Horvātija* –, kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika*, Melnkalne*, Islande+ un Serbija*, Stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Moldovas Republika pievienojas šiem lēmumiem.

Tās nodrošinās savu valstu politikas atbilstību šiem Padomes lēmumiem.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2012. gada 16. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 77, 18. lpp.

2 :

Publicēts 2012. gada 24. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 87, 90. lpp.

1 :

Publicēts 2012. gada 24. aprīlī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 110, 35. lpp.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar