Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 8. kesäkuuta 2012

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma tiettyjen kolmansien maiden yhtymisestä neuvoston päätökseen 2012/152/YUTP, neuvoston päätökseen 2012/169/YUTP ja neuvoston päätökseen 2012/205/YUTP, jotka kaikki koskevat Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston päätöksen 2010/413/YUTP muuttamista

Neuvosto antoi 15. maaliskuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/152/YUTP1. Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP 20 artiklaa ja kehitetään edelleen erikoistuneiden rahaliikenteen sanomanvälityspalvelujen tarjoajien kohdennettujen rahoitustoimenpiteiden soveltamista ja vahvistetaan, että erikoistuneet rahaliikenteen sanomanvälityspalvelut nimetyille henkilöille ja yhteisöille kielletään.

Neuvosto antoi 23. maaliskuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/169/YUTP2. Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP 1 artiklan 1 kohtaa, 19 artiklan 1 kohtaa ja 20 artiklan 1 kohtaa. Sillä poistetaan päätöksessä 2010/413/YUTP oleva kansallisissa tukahduttamistoimissa käytettävien tarvikkeiden toimitusta, myyntiä tai siirtoa koskeva kielto, joka sisällytetään Iranin tilanteen johdosta toteutettavia rajoittavia toimenpiteitä koskevaan päätökseen 2011/235/YUTP. Siinä täsmennetään lisäksi, että islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) tai Iranin islamilaisen tasavallan linjavarustamon (IRISL) puolesta toimiviin henkilöihin sovelletaan maahanpääsyä koskevia rajoituksia ja varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämistä.

Neuvosto antoi 23. huhtikuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/205/YUTP1. Neuvoston päätöksellä muutetaan päätöksen 2010/413/YUTP liitteessä II olevaa luetteloa henkilöistä ja yhteisöistä, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro* Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuva maa ja mahdollinen jäsenehdokas Albania, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Moldovan tasavalta yhtyvät näihin päätöksiin.

Ne varmistavat, että niiden kansallinen politiikka on mainittujen neuvoston päätösten mukaista.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille tämän sitoumuksen.

1 :

Julkaistu 16.3.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 77, s. 18.

2 :

Julkaistu 24.3.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 87, s. 90.

1 :

Julkaistu 24.4.2012 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 110, s. 35.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar