Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ UNIE

CS

Brusel 8. června 2012

(OR. en)

11095/12

PRESSE 251

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2012/152/SZBP, rozhodnutí Rady 2012/169/SZBP a rozhodnutí Rady 2012/205/SZBP, kterými se mění rozhodnutí 2010/413/SZBP o omezujících opatřeních vůči Íránu

Dne 15. března 2012 přijala Rada rozhodnutí Rady 2012/152/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se mění článek 20 rozhodnutí 2010/413/SZBP tak, že se dále rozvíjí uplatňování cílených finančních opatření poskytovateli specializovaných služeb předávání údajů o finančních transakcích a stanovuje, že je zakázáno poskytovat určeným osobám a subjektům specializované služby předávání údajů o finančních transakcích.

Dne 23. března 2012 přijala Rada rozhodnutí Rady 2012/169/SZBP2. Rozhodnutím Rady se mění čl. 1 odst. 1, čl. 19 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 rozhodnutí 2010/413/SZBP. Z rozhodnutí 2010/413/SZBP se tak vyjímá zákaz dodávek, prodeje nebo převodu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřním represím, aby mohl být zařazen do rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v oblasti lidských práv v Íránu. Rovněž se upřesňuje, že omezení vstupu a zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů se vztahuje i na osoby jednající jménem íránských revolučních gard nebo společnosti IRISL.

Dne 23. dubna 2012 přijala Rada rozhodnutí Rady 2012/205/SZBP1. Tímto rozhodnutím Rady se mění seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze II rozhodnutí 2010/413/SZBP.

K těmto rozhodnutím se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s těmito rozhodnutími Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 16. března 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 77, s. 18.

2 :

Vyhlášené dne 24. března 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 87, s. 90.

1 :

Vyhlášené dne 24. dubna 2012 v Úředním věstníku Evropské unie L 110, s. 35.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar