Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 8. junij 2012

11091/12

PRESSE 250

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav Sklepu Sveta 2012/167/SZVP o izvajanju Sklepa 2011/486/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posameznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer v Afganistanu

Svet je 23. marca 2012 sprejel Izvedbeni sklep Sveta 2012/167/SZVP1, s katerim je posodobil seznam oseb, skupin, podjetij in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Priloge k Sklepu 2011/486/SZVP.

Temu sklepu se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko‑pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija, država Efte Lihtenštajn, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike skladne z navedenim sklepom Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljen 24. marca 2012 v Uradnem listu Evropske unije, L 87, str. 60.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko‑pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar