Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 8 juni 2012 (11.06)

(OR. en)

11091/12

PRESSE 250

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie betreffende het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij Uitvoeringsbesluit 2012/167/GBVB van de Raad tot uitvoering van Besluit 2011/486/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen,
groepen, ondernemingen en entiteiten
in verband met de situatie in Afghanistan

De Raad heeft op 23 maart 2012 Uitvoeringsbesluit 2012/167/GBVB van de Raad vastgesteld1. Dit Raadsbesluit strekt tot bijwerking van de lijst van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen, zoals vermeld in de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB.

De toetredende staat Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaat Albanië, en het EVA-land Liechtenstein, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij dit besluit aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid in overeenstemming is met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening nota van deze toezegging.

1 :

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 24 maart 2012 (PB L 87, blz. 60).

* Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

+ IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar