Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 8. jūnijā

(OR. en)

11091/12

PRESSE 250

Eiropas Savienības vārdā sniegta Augstās pārstāves deklarācija par konkrētu trešo valstu pievienošanos Padomes Lēmumam 2012/167/KĀDP, ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

Padome 2012. gada 23. martā pieņēma Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/167/KĀDP 1. Ar Padomes lēmumu atjaunina Lēmuma 2011/486/KĀDP pielikumā iekļauto to personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstu, uz kurām attiecina ierobežojošos pasākumus.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija *, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, EBTA valsts Lihtenšteina, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, kā arī Moldovas Republika, Armēnija un Gruzija pievienojas minētajam lēmumam.

Tās nodrošinās, lai to valsts politika atbilstu minētajam Padomes lēmumam.

Eiropas Savienība pieņem zināšanai šo apņemšanos un pauž gandarījumu par to.

1 :

Publicēts 2012. gada 24. martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī Nr. L 87, 60. lpp.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar