Navigation path

Left navigation

Additional tools

EURÓPAI UNIÓ

HU

Brüsszel, 2012. június 8.

(OR. en)

11091/12

PRESSE 250

A főképviselőnek az Európai Unió nevében tett nyilatkozata egyes harmadik országoknak az afganisztáni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, csoportokkal, vállalkozásokkal és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/486/KKBP határozat végrehajtásáról szóló 2012/167/KKBP tanácsi határozathoz történő csatlakozásáról

A Tanács 2012. március 23-án elfogadta a 2012/167/KKBP tanácsi végrehajtási határozatot1. A tanácsi határozat naprakésszé teszi a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek, csoportoknak, vállalkozásoknak és szervezeteknek a 2011/486/KKBP határozat mellékletében foglalt jegyzékét.

A csatlakozó ország: Horvátország*, a tagjelölt országok: Törökország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság*, Montenegró*, Izland+ és Szerbia*, a stabilizációs és társulási folyamat országa és egyben potenciális jelölt: Albánia, valamint az Európai Gazdasági Térség EFTA-tagországa: Liechtenstein, továbbá a Moldovai Köztársaság, Örményország és Grúzia csatlakoznak e határozathoz.

A felsorolt országok biztosítani fogják, hogy nemzeti politikáik összhangban legyenek e tanácsi határozattal.

Az Európai Unió tudomásul veszi és üdvözli ezt a kötelezettségvállalást.

1 :

A határozatot 2012. március 24-én hirdették ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában: L 87., 60. o.

* Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró és Szerbia továbbra is részt vesz a stabilizációs és társulási folyamatban.

+ Izland továbbra is az EFTA és az Európai Gazdasági Térség tagja marad.


Side Bar