Navigation path

Left navigation

Additional tools

DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 8. juni 2012

(OR. en)

11091/12

PRESSE 250

Erklæring fra den højtstående repræsentant på Den Europæiske Unions vegne om visse tredjelandes tilslutning til Rådets afgørelse 2012/167/FUSP om gennemførelse af afgørelse 2011/486/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer, grupper, virksomheder og enheder på baggrund af situationen i Afghanistan

Rådet vedtog den 23. marts 2012 gennemførelsesafgørelse 2012/167/FUSP1. Rådets afgørelse ajourfører listen over personer, grupper, virksomheder og enheder, som er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilaget til afgørelse 2011/486/FUSP.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, det potentielle kandidatland, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien, og EFTA-landet Liechtenstein, der er medlem af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Republikken Moldova, Armenien og Georgien, tilslutter sig denne afgørelse.

De vil sikre, at deres nationale politikker er i overensstemmelse med denne rådsafgørelse.

Den Europæiske Union noterer sig dette tilsagn og udtrykker sin tilfredshed hermed.

1 :

Offentliggjort den 24.3.2012 i Den Europæiske Unions Tidende L 87, s. 60.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar