Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 7. junij 2012

11040/1/12 REV 1

PRESSE 247

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije o razmerah v vzhodnem Kongu

"EU je močno zaskrbljena zaradi nedavnih dogodkov na območju Kivuja in poslabšanja varnostnih razmer. EU in njene države članice imajo že dolgo tradicijo podpiranja stabilnosti in varnosti na območju Kivuja in celotnega tamkajšnjega območja. EU meni, da je uveljavitev učinkovite avtoritete DR Kongo nad svojim ozemljem v interesu vseh. Trdno podpira nenehna prizadevanja DR Kongo, da naredi konec vzporedni strukturi poveljevanja znotraj FARDC.

EU odločno obsoja uporniško vedenje nekaterih elementov v kongovski vojski. Obsoja tudi poboj civilistov s strani oboroženih skupin, vključno s FDLR, vse od začetka upora in vse negativne posledice, ki jih to ima za prebivalstvo. EU ponovno opozarja, da je še naprej trdno odločena boriti se proti nekaznovanju, in da je treba storilce kaznivih dejanj preganjati.

Trenutno dogajanje terja pozornost prav vseh držav na tem območju. V zvezi s tem je nedavno sodelovanje Ruande in DR Kongo nujno in pozitivno. EU je zaskrbljena zaradi informacij o morebitni ogroženosti tega razvoja dogodkov. Zato spodbuja vse zainteresirane strani, naj še naprej sodelujejo in sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev preglednosti, ki bi omogočala preiskovanje domnevnih incidentov in ohranjanje dialoga.

EU bo pozorno spremljala razvoj na tem področju."

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija+ in Srbija*, državi v stabilizacijsko pridružitvenem procesu in možni kandidatki za članstvo Albanija in Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Ukrajina, Republika Moldavija in Armenija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna Gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar