Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 7 iunie 2012

(OR. en)

11040/1/12 REV 1

PRESSE 247

Declarația Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene privind situația din zona de est a Congoului

„UE își exprimă profunda îngrijorare privind evoluțiile recente din cele două provincii Kivu și deteriorarea situației din punct de vedere al securității. UE și statele sale membre au manifestat un angajament pe termen lung în sprijinirea stabilității și a securității în cele două provincii Kivu și în regiune. UE consideră că instituirea unei autorități efective a RDC asupra propriului teritoriu este în interesul tuturor. UE își exprimă sprijinul ferm pentru eforturile desfășurate de RDC pentru a pune capăt lanțurilor paralele de comandă din cadrul FARDC (forțele armate ale Republicii Democratice Congo).

UE condamnă cu fermitate rebeliunea anumitor elemente din armata congoleză. UE condamnă totodată uciderea civililor și toate consecințele negative asupra acestora ale acțiunilor grupurilor armate, inclusiv ale FDLR, de la începerea revoltei. UE reamintește angajamentul său ferm de a lupta împotriva impunității și de a aduce pe cei care săvârșesc infracțiuni în fața justiției.

Evoluțiile actuale necesită atenția tuturor țărilor din regiune. Cooperarea recentă dintre Rwanda și RDC în această privință este necesară și reprezintă un lucru pozitiv. UE își exprimă îngrijorarea referitor la informațiile conform cărora această interacțiune ar putea fi pusă în pericol. Prin urmare, UE încurajează toate părțile implicate să continue această cooperare, să ia măsurile cuvenite pentru a asigura transparența astfel încât pretinsele incidente să poate fi investigate și dialogul să poată fi continuat.

UE va monitoriza îndeaproape evoluțiile de la fața locului.”

Croația*, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova și Armenia, se aliniază prezentei declarații.

* Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar