Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGA

LT

Briuselis, 2012 m. birželio 7 d.

(OR. en)

11040/1/12 REV 1

PRESSE 247

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu dėl padėties rytinėje Kongo dalyje

„ES yra rimtai susirūpinusi dėl pastarųjų įvykių Kivu rajone ir saugumo padėties pablogėjimo. ES ir jos valstybės narės yra seniai įsipareigojusios remti stabilumą ir saugumą Kivu bei visame regione. ES nuomone, visi yra suinteresuoti, kad Kongo Demokratinė Respublika (KDR) pradėtų veiksmingai kontroliuoti savo teritoriją. ES tvirtai remia KDR dedamas pastangas panaikinti konkuruojančias vadovaujamas struktūras Kongo Demokratinės Respublikos ginkluotosiose pajėgose (FARDC).

ES griežtai smerkia dalies Kongo armijos pajėgų sukilimą. Be to, ES smerkia ginkluotų grupių, įskaitant FDLR pajėgas, nuo sukilimo pradžios vykdomus civilių gyventojų žudymus ir bet kokį jų daromą neigiamą poveikį civiliams gyventojams. ES primena esanti tvirtai įsipareigojusi kovoti su nebaudžiamumu ir tai, kad nusikaltėlius reikia patraukti atsakomybėn.

Reikia, kad visos regiono šalys atkreiptų dėmesį į pastaruosius įvykius. Pastarojo meto Ruandos ir KDR bendradarbiavimas šiuo klausimu yra būtinas ir teigiamas procesas.  ES nerimą kelia informacija, kad šiam procesui gali kilti pavojus. Todėl ES ragina visus suinteresuotuosius subjektus toliau bendradarbiauti ir imtis atitinkamų priemonių skaidrumui užtikrinti, kad incidentus, apie kuriuos pranešama, būtų galima ištirti ir toliau tęsti dialogą.

ES atidžiai stebės pokyčius šioje srityje.“

Stojančioji šalis Kroatija *, šalys kandidatės Turkija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija *, Juodkalnija *, Islandija + ir Serbija *, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija ir Bosnija ir Hercegovina, ir Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika ir Armėnija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija ir toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar