Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONI

FI

Bryssel, 7. kesäkuuta 2012

(OR. en)

11040/1/12 REV 1

PRESSE 247

Korkean edustajan Catherine Ashtonin Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma Kongon itäosien tilanteesta

"EU on erittäin huolissaan viimeaikaisista tapahtumista Kivun maakunnissa sekä turvallisuustilanteen heikkenemisestä. EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo pitkään tukeneet vakautta ja turvallisuutta Kivun maakunnissa ja alueella yleensä. EU on sitä mieltä, että Kongon demokraattisen tasavallan tosiasiallisen hallinnon vakiinnuttaminen sille kuuluvalla alueella on kaikkien edun mukaista. EU tukee päättäväisesti Kongon demokraattisen tasavallan jatkuvia ponnisteluja rinnakkaisten komentoketjujen lakkauttamiseksi Kongon demokraattisen tasavallan asevoimissa (FARDC).

EU tuomitsee ankarasti Kongon armeijan joidenkin osien kapinoinnin. Lisäksi EU tuomitsee aseistautuneiden joukkojen, myös Ruandan demokraattisen vapautusarmeijan (FDLR), kapinoinnin alkamisen jälkeen toteuttamat siviilien surmat ja niiden aiheuttamat muut siviileihin kohdistuvat negatiiviset vaikutukset. EU muistuttaa olevansa vakaasti sitoutunut siihen, että rankaisematta jäämistä vastaan taistellaan ja että rikoksiin syyllistyneet saatetaan oikeuden eteen.

Kaikkien alueen maiden on kiinnitettävä huomio tämänhetkisiin tapahtumiin. Viimeaikainen yhteistyö Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan välillä on ollut tarpeellista ja myönteistä. EU on huolissaan tiedoista, joiden mukaan tämä dynamiikka saattaisi olla vaarassa. Sen vuoksi se kannustaa kaikkia asianosaisia jatkamaan yhteistyötä ja toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä avoimuuden varmistamiseksi, jotta epäillyt tapaukset voidaan tutkia ja vuoropuhelua jatkaa.

EU seuraa tiiviisti tapahtumia paikan päällä."

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta ja Armenia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar