Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 25 mai 2012

(OR. en)

10427/1/12 REV 1

PRESSE 221

Declarația Înaltului Reprezentant în numele Uniunii Europene privind reînnoirea mandatului dnei Navanethem Pillay în funcția de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului

Uniunea Europeană salută numirea pentru un al doilea mandat a dnei Navanethem Pillay în calitate de Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului de către Adunarea generală a ONU, în urma propunerii Secretarului General al ONU.

Contribuția dnei Pillay la consacrarea Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului ca o entitate independentă, care militează pentru apărarea și menținerea drepturilor omului pe întregul glob, este inestimabilă. Înaltul Comisar și Oficiul său aduc o contribuție foarte apreciată la deliberările Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU. Eforturile acesteia de a corela activitatea Consiliului pentru Drepturile Omului cu lucrările altor organisme ale ONU au servit în egală măsură cauzei drepturilor omului. Reînnoirea mandatului dnei Pillay în funcția de Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului reflectă sprijinul puternic de care se bucură atât ea, cât și personalul acesteia pentru eforturile depuse.

UE este un susținător puternic al Oficiului Înaltului Comisar, al independenței și integrității acestuia, precum și al Consiliului pentru Drepturile Omului. UE anticipează cu plăcere continuarea colaborării cu dna Pillay și cu Oficiul Înaltului Comisar.

Croația, țară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Islanda și Serbia, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Ucraina, Republica Moldova, Armenia și Georgia, se aliniază prezentei declarații.

:

Croaţia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare şi de asociere.

:

Islanda continuă să fie membră a AELS şi a Spaţiului Economic European.


Side Bar