Navigation path

Left navigation

Additional tools


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 25 май 2012 г.

(OR. en)

10427/1/12 REV 1

PRESSE 221

Декларация на върховния представител от името на Европейския съюз относно преназначаването на г‑жа Наванетем Пилай за върховен комисар на ООН по правата на човека

Европейският съюз приветства назначаването от Общото събрание на ООН на г‑жа Наванатем Пилай за върховен комисар по правата на човека за втори мандат след предложение от страна на генералния секретар на ООН.

Г‑жа Пилай има безценен принос за продължаващото утвърждаване на службата на върховния комисар по правата на човека като независим орган, който защитава и подкрепя правата на човека в целия свят. Върховният комисар и нейната служба предоставят високо оценяван принос към обсъжданията в Съвета на ООН по правата на човека. Също така нейните усилия за обвързване на работата на Съвета по правата на човека с работата на други органи на ООН допълнително утвърдиха каузата на правата на човека. Преназначаването на г‑жа Пилай за върховен комисар по правата на човека е знак за силна подкрепа за нейната личност и за работата на нейния персонал.

ЕС е твърд поддръжник на Службата на върховния комисар, на нейната независимост и неприкосновеност, както и на Съвета по правата на човека. ЕС очаква сътрудничеството с г‑жа Пилай и нейната служба да продължи.

Присъединяващата се страна Хърватия**, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония*, Черна гора*, Исландия++ и Сърбия*, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* :

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ :

Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar