Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2012. gada 17. maijā

(OR. en)

10167/12

PRESSE 213

Augstās pārstāves Ketrinas Eštones paziņojums Eiropas Savienības vārdā saistībā ar Starptautisko dienu pret homofobiju un transfobiju 2012. gada 17. maijā

"Šodien visā pasaulē cilvēki atzīmē Starptautisko dienu pret homofobiju un transfobiju. Eiropas Savienības vārdā esmu lepna par iespēju pievienoties.

Visā pasaulē cilvēki savas seksuālās orientācijas vai dzimumidentitātes dēļ saskaras ar diskrimināciju un vardarbību, dažkārt pat nāvi. Brīvas gribas attiecības starp viena dzimuma personām 76 valstīs joprojām ir krimināli sodāms nodarījums un vismaz piecās valstīs par to ir paredzēts nāvessods.

Dažkārt tiek apgalvots, ka dzimumorientācija un dzimumidentitāte ir pretrunā ar tradicionālajām vērtībām. Es vēlos pateikt skaidri un nepārprotami: kad mēs runājam par lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu tiesībām, tas nenozīmē jaunu tiesību piešķiršanu vienai personu grupai. Tas nozīmē to, ka jebkurā vietā uz jebkuru personu bez jebkādas diskriminācijas attiecas vienas un tās pašas cilvēktiesības. Es aicinu visas valstis panākt, lai tā kļūtu par īstenību ikvienam."

Valsts, kas pievienojas, Horvātija *, kandidātvalstis – bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, Stabilizācijas un asociācijas procesa valsts un iespējamā kandidātvalsts Albānija, un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis, kā arī Armēnija un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar