Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 3 maj 2012

(OR. en)

9487/1/12 REV 1

PRESSE 188

Förklaring av den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar med anledning av den internationella dagen för pressfrihet den 3 maj 2012

"Yttrandefriheten är inskriven i den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter och innebär frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. I samband med den internationella dagen för pressfrihet påminner Europeiska unionen om vikten av dessa principer och uttrycker samtidigt sitt stöd för alla dem som kämpar för yttrandefriheten och för frihet och pluralism inom press och andra medier.

Censur och trakasserier av redaktörer, författare, journalister och bloggare är oacceptabelt, liksom att utsätta sådana opinionsbildare för våld eller frihetsberöva dem på order från staten. EU lovordar det modiga och ofta riskfyllda arbete som journalister utför för att trygga tillgången till oberoende information. Vi uppmanar samtidigt alla stater att garantera journalisters säkerhet och göra det möjligt för dem att fullt ut spela sin centrala roll för oberoende rapportering och analys av händelser utan att riskera att utsättas för våld eller motanklagelser.

Yttrandefriheten omfattar också internet och andra medier, och EU motsätter sig starkt alla oberättigade och oproportionella begränsningar av tillträdet till eller användningen av dessa medier."

Det anslutande landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, det potentiella kandidatlandet i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.

________________________


Side Bar