Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 3 mai 2012

(OR. en)

9487/1/12 REV 1

PRESSE 188

Declaraţia Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Internaţionale a Libertăţii Presei, 3 mai 2012

„Libertatea de exprimare, consacrată în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, conferă persoanelor libertatea de a avea opinii fără imixtiune din afară, precum şi libertatea de a căuta, de a primi şi de a răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace şi independent de frontierele de stat. Cu ocazia Zilei Internaţionale a Libertăţii Presei, Uniunea Europeană reaminteşte aceste principii şi aduce un omagiu tuturor celor care luptă pentru asigurarea respectării libertăţii de exprimare, precum şi pentru libertatea şi pluralismul presei şi altor mijloace de informare.

Cenzurarea şi hărţuirea redactorilor, scriitorilor, jurnaliştilor sau a bloggerilor sunt inacceptabile, la fel ca şi agresarea acestora sau arestarea lor la comanda autorităţilor de stat. UE elogiază activitatea curajoasă a jurnaliştilor care continuă, de multe ori în condiţii extrem de precare, să ofere informaţii independente. UE îndeamnă toate statele să garanteze siguranţa jurnaliştilor şi să le permită acestora să îşi îndeplinească rolul crucial de a relata şi comenta evenimentele în mod independent, fără a se teme că vor fi agresaţi şi incriminaţi.

Libertatea de exprimare se referă şi la libertatea internetului şi a altor mijloace de informare, iar UE se opune cu fermitate oricărei restricţionări nejustificate şi disproporţionate a accesului la aceste mijloace sau a utilizării lor.”

Croaţia*, ţară aderentă, Turcia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda+ şi Serbia*, ţări candidate, Albania, ţară din cadrul procesului de stabilizare şi de asociere şi potenţială ţară candidată, şi Liechtenstein şi Norvegia, ţări AELS membre ale Spaţiului Economic European, precum şi Ucraina, Republica Moldova, Armenia şi Georgia, se aliniază prezentei declaraţii.

* Croaţia, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru şi Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare şi de asociere.

+ Islanda continuă să fie membru al AELS şi al Spaţiului Economic European.


Side Bar